મેઘમહેર: 2 દિવસ માં ભારે વરસાદ, બંગાળ ની ખાડી માં બન્યું લો-પ્રેશર, હવામાન વિભાગ ની આગાહી …

વરસાદને કારણે રાજ્યમાં ઉપાયના સમાચાર આવ્યા છે. રાજ્યમાં ચોમાસુ ફરી શરૂ થવાની આગાહી છે. હવામાન શાખાએ આગામી 5 દિવસમાં ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. એટલું જ નહીં, તેણે રાજ્યમાં 17 ઓગસ્ટ પછી ભારે વરસાદની આગાહી પણ કરી છે. ચોમાસાને સમગ્ર દેશમાં માન્યતા આપવામાં આવી છે, જે દેશના ઘણા ઘટકોમાં વરસાદ ચાલુ રાખે છે. કેટલાક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદને કારણે અસ્તિત્વ અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે. રાજધાની દિલ્હીમાં આજે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત, બિહારના કેટલાક વિસ્તારો અને 13 ઓગસ્ટે ભારે વરસાદની આગાહી છે.

હવામાન શાખાએ 12 થી સોળ ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં સામાન્ય વરસાદ અને વધુમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાત સાથે સૌરાષ્ટ્રમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરી છે. મહત્વની વાત એ છે કે, હવામાન શાખાએ આગાહી કરી છે કે જ્યારે દેશમાં વરસાદને લાંબો વિરામ લાગ્યો છે ત્યારે વરસાદ મશીન વધુ એક વખત સક્રિય થશે. . હિમાચલ પ્રદેશમાં 15 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદ ચાલુ રહેશે. હવામાન શાખાએ ઉત્તરાખંડ માટે પણ પીળી ચેતવણી જારી કરી છે.

હવામાન શાખાએ 15 ઓગસ્ટ પછી ગુજરાતમાં ઇચ્છનીય વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન શાખાએ વધુમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરી છે. આબોહવાએ ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ સાચા વરસાદની આગાહી કરી છે. તે કહેવું જરૂરી છે કે ગુજરાતમાં તેમ છતાં સાચા વરસાદમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે જે ખેડૂતોને ચિંતા કરે છે કારણ કે હવે વરસાદ નથી રહ્યો.

જો કેહવામાન શાખાએ દક્ષિણ સહિતના ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરી છે. જોકે, હવામાન શાખાએ ઓગસ્ટના બીજા સપ્તાહમાં રાજ્યમાં ચોક્કસ વરસાદની આગાહી કરી છે. જુલાઇના બાકીના સપ્તાહ બાદ વરસાદએ લાંબો વિનાશ લીધો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *